(GENERAL) MEETINGS...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ»

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Γ.Ε.ΜΗ 139770960000

Ι. Την 13.04.2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ποδοσφαιρικής Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην οδό Αλκμήνης 69 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 999.900,00 ευρώ, με την έκδοση 33.330 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια, με εισφορά σε χρήμα.

ΙΙ. Με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε ότι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές, ανάλογα με το μέχρι σήμερα ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο πλέον ποσοστό 10% επί της αναλογίας τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αφορά το ποσοστό του Ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή θα γίνει στους υπ’ αριθμ. GR1302602310000000201099217 και GR3202602310000010201130157 λογαριασμούς όψεως στην Τράπεζα EUROBANK.

Καλούνται οι μέτοχοι να ασκήσουν νομότυπα και εμπρόθεσμα το δικαίωμα προ­τίμησης στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν ασκηθεί το προηγούμενο δικαίωμα ή δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα, οι νέες μετοχές θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θεσσαλονίκη, 03/05/2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


 

Πρόσκληση των μετόχων

της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ« Ο ΑΡΗΣ »ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΦΜ: 997350594

Αρ. ΓΕΜΗ 139770960000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ο ΑΡΗΣ »ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβει απόφαση για θέματα αρμοδιότητός τους και προτείνει να συνεδριθεί στα γραφεία της το οποίο βρίσκεται στην οδό Αλκμήνης 69 στην Θεσσαλονίκη, στις 13/04/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της δεύτερης (2ας) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δεύτερη (2η) εταιρική χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 1/7/2018 έως 30/06/2019 και έγκριση εξόφλησης αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Μείωση και Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες ιδιαίτερα του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αναπλήρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Οι μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλουν στην Εταιρεία αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων αυτών καθώς και των τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 22-03-2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καρπίδης Α. Θεόδωρος

 


 

Πρόσκληση των μετόχων της ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ« Ο ΑΡΗΣ »ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 139770960000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ο ΑΡΗΣ »ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβει απόφαση για θέματα αρμοδιότητός τους και προτείνει να συνεδριθεί στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Αλκμήνης 69 στην Θεσσαλονίκη, στις 10/03/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δεύτερης (2ης) εταιρικής χρήσης 01/07/2017 έως 30/06/2018

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δεύτερης (2η) εταιρική χρήση 01/07/2017 έως 30/06/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 1/7/2018 έως 30/06/2019 και έγκριση αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Μείωση και Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αναπλήρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη, 15-02-2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Καρυπίδης Α. Θεόδωρος

 


 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Στις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. είναι τα εξής:
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβολαίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/8/2016 έως 30/6/2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πρώτη εταιρική χρήση 17/8/2016 έως 30/6/2017
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και έγκριση αμοιβής αυτών
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99
6. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
7. Έγκριση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορες προτάσεις-ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των σωματείων του συλλόγου στην Κλεάνθη Βικελίδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ με θέμα την ανακήρυξη και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
Η σύνθεση του πρώτου εκλεκτού - από την Γενική Συνέλευση των μετόχων - Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι η εξής:
Πρόεδρος & Διευθυντής Σύμβουλος: Θεόδωρος Καρυπίδης ΤΟΥ Λαζάρου
Αντιπρόεδρος: Συμεών Ορφανίδης
Μέλη: Χρήστος Καραϊσκάκης, Θεόδωρος Καρυπίδης Ανέστη, Παναγιώτης Αλεξανδρίδης (εκπρόσωπος του Α ΑΡΗΣ στο ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ).

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok