Alsos Catering...

Alsos Catering

Το «Alsos Catering» ιδρύθηκε το έτος 2006 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης από την Χρυσούλα Κουρουκερέζη, σε νεόδμητη βιομηχανική εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής 2000 μερίδων ημερησίως, και δραστηριοποιείται στον τομέα των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιώσεων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, παρασκευής και μεταφοράς έτοιμων γευμάτων.

Σκοπός της επιχείρησης είναι να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις των πελατών της. Το εξειδικευμένο προσωπικό, ο σύγχρονος εξοπλισμός σε συνδυασμό με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας που διατηρεί η επιχείρηση καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών της.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Παροχή υπηρεσιών catering επαγγελματικών εκδηλώσεων:

Η επιχείρησή μας, καλύπτει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, από την υποστήριξη τροφοδοσίας σε σεμινάρια και συνέδρια (coffee break, lunch break), έως την υλοποίηση επαγγελματικών δείπνων, επίσημων γευμάτων κλπ.

2. Παροχή υπηρεσιών catering κοινωνικών εκδηλώσεων:

Αναλαμβάνουμε την διοργάνωση και υλοποίηση γευμάτων γάμου, βάπτισης και κάθε εκδήλωσης που θα μας ζητηθεί, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας.

3. Παραγωγή και διάθεση έτοιμων γευμάτων:

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, μαγείρεμα και συσκευασία φαγητού, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων, το οποίο διατίθεται ζεστό, κρύο ή ακόμη και κατεψυγμένο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, ώστε να καλυφθεί η σίτιση μεγάλου αριθμού ατόμων, ακόμη και την πώληση έτοιμων γευμάτων σε ράφια υπεραγοράς τροφίμων (νωπά ή κατεψυγμένα).

4. Προετοιμασία φαγητού για λογαριασμό άλλων εταιρειών (φασόν)

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων μαγειρεμένου φαγητού, το οποίο μπορεί να συσκευαστεί με τα λογότυπα του πελάτη ώστε να πωληθεί από εκείνον.

Το ίδιο ισχύει και για ποσότητα φαγητού την οποία θα παραδώσουμε στον πελάτη, χωρίς να έχει συσκευαστεί σε ειδικούς θερμοθαλάμους, ώστε το προϊόν να διατεθεί από τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης, με τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρησή μας, μπορούμε να παρέχουμε στον πελάτη και ημι-έτοιμο φαγητό, το οποίο θα μαγειρευτεί ως τελικό προϊόν προς κατανάλωση από τον ίδιο.

5. Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος καντίνας- κυλικείου

Λόγω της πολυετούς μας εμπειρίας στο χώρο της εστίασης, έχουμε την δυνατότητα να οργανώσουμε και εάν χρειαστεί να λειτουργήσουμε χώρους- καταστήματα γρήγορου φαγητού και καφέ, τόσο με ιδιόκτητο εξοπλισμό της επιχείρησης, ή του πελάτη εάν ζητηθεί.

Φιλοσοφία της επιχείρησης είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών απέναντι στον πελάτη, επιδιώκοντας πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουμε όλα τα συστήματα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, την ασφάλεια του προσωπικού της επιχείρησης καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μας, προκειμένου να λαμβάνει ο πελάτης μας το καλύτερο δυνατό τελικό προϊόν.

Για την επίτευξη των στόχων μας, παραμένουμε πιστοί στην στρατηγική μας, η οποία είναι βασισμένη στους κάτωθι τρεις πυλώνες.

 • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας
 • Συνεχής διενέργεια ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις μας, εφαρμόζουμε πιστά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και συστήματα διαχείρισης που αφορούν το Περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπλα στην διάθεση της επιχείρησης είναι ο σύγχρονος εξοπλισμός και ο στόλος οχημάτων, για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των γευμάτων.

Πολιτική της επιχείρησης:

Η κεντρική μας εγκατάσταση, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΦΕΤ με κωδικό έγκρισης ΙΜΡ 452. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα γίνονται μικροβιολογικοί έλεγχοι, τόσο στις εγκαταστάσεις μας, όσο και στα παραγόμενα προϊόντα, προκειμένου να μην καταλήξει ακατάλληλο προϊόν στον καταναλωτή. Για το λόγο, γίνεται λεπτομερής καταγραφή των θερμοκρασιών, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καθώς συλλέγονται δεδομένα από τις θερμοκρασίες των ψυγείων μας, live μέσα από σύγχρονα καταγραφικά, τα οποία είναι συνδεμένα στα δίκτυα των ηλεκτρονικών μας υπολογιστών. Επίσης, οι υπάλληλοι της εταιρείας εκπαιδεύονται από τους συμβούλους και τον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης, ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι για κάθε αλλαγή που επιβάλλεται στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. Εκπαιδεύσεις γίνονται ακόμη, και για την επίτευξη της ασφάλειας του προσωπικού της επιχείρησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, ακολουθούμε όλους τους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια του περιβάλλοντος, σε θέματα ανακύκλωσης καθώς και εξοικονόμησης των πόρων που χρησιμοποιούνται. Τέλος, στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

 1. 1.Πολιτική για την Ασφάλεια των τροφίμων

Η επιχείρησή μας, «Alsos Catering» δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και της κείμενης νομοθεσίας. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος καλύπτει την παρασκευή ζεστών - κρύων γευμάτων και την προσφορά τους σε ομάδες συνεστιαζόμενων σε άλλα σημεία εκτός από τον χώρο της εγκατάστασης.

Το όραμα της «Alsos Catering» είναι:

 • Η διάθεση προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της ασφάλειας τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Ύπαρξη μόνον ευχαριστημένων πελατών
 • Η παροχή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων

Για την επίτευξη του οράματός μας, η επιχείρησή μας, έχει θέσει, παρακολουθεί και ανασκοπεί ετησίως ρεαλιστικούς, αντικειμενικούς και μετρήσιμους σκοπούς για την ασφάλεια, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η επιχείρησή μας:

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)

 • Καθιστά κατανοητή την πολιτική της για την ασφάλεια των τροφίμων:

- εντός της επιχείρησης μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και ενημέρωσής του σε θέματα ασφάλειας

- εκτός της επιχείρησης, προς προμηθευτές και πελάτες μέσω της γνωστοποίησης των απαιτήσεων και των προδιαγραφών της αντίστοιχα

 • Δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση
 • Εξουσιοδοτεί το προσωπικό της να τηρεί τις διαδικασίες του ΣΔΑΤ που το αφορούν
 • Ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, υπεύθυνο για την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος.
 • Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξη της διοίκησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΑΤ της επιχείρησης.

 1. 2.Πολιτική για την Ποιότητα

Η «Alsos Catering» έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ' επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από την Διοίκηση της Alsos Catering. Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα. Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η «Alsos Catering» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 1. 3.Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Διοίκηση της επιχείρησης, αντιλαμβανόμενη τα οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και θέλοντας να δημιουργήσει ακόμα ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της, δεσμεύεται στην εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & ΥΑΕ, κατά ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 αντίστοιχα, καθώς και στη συνεχή προσπάθεια για εναρμόνιση της με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς. Ως πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας και Περιβαλλοντική Διαχείρισης ορίζεται η «Παραγωγή και διάθεση γευμάτων Catering». Όλες οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2007 & OHSAS 18001:2007 βρίσκουν εφαρμογή χωρίς καμία εξαίρεση. Το προσωπικό και η Διοίκηση της επιχείρησης, κατανοούν πλήρως και αποδέχονται την Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρία.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται:

 • Ότι η Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας είναι κατάλληλη για το σκοπό και τις υπηρεσίες που παρέχει στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης,
 • Να παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό μετρήσιμων σκοπών και στόχων Υγείας & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και να καταβάλλει προσπάθεια για την επίτευξη τους,
 • Για τη τακτική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της προκειμένου οι στόχοι αυτοί να επιτυγχάνονται,
 • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015,
 • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007,
 • Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών,
 • Για τη λήψη μέτρων υπέρ της προστασία του περιβάλλοντος,
 • Για τη διαθεσιμότητα και κοινοποίηση της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που εφαρμόζει, προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος,
 • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, την ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

H alsos catering προσφέρει 20% έκπτωση στους κατόχους διαρκείας, σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

>> ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies τρίτων μερών για σκοπούς μάρκετινγκ και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Κάνοντας κλικ στο OK ή συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση cookies σύμφωνα με τη σχετική πολιτική μας.
Μάθε περισσότερα ΟΚ